ฉันจึงมาหาความหมาย หนังสือสื่อปรัชญา

     

จากบทกลอนอันโด่งดังในช่วงยุค 14 ตุลาคม 2516 ที่ว่า

“ฉันเยาว์ ฉันเขลา ฉันทึ่ง

ฉันจึงมาหาความหมาย

ฉันหวัง เก็บอะไร ไปมากมาย

สุดท้าย ให้กระดาษ ฉันแผ่นเดียว”

บทกลอนนี้ถูกกล่าวขานไปอย่างมากมาย และเจ้าของบทกลอนนี้ก็คือ วิทยากร เชียงกูล โดยที่เขาก็ได้แต่งหนังสือที่มีชื่อว่า ฉันจึงมาหาความหมาย ซึ่งเป็นหนังสือที่มีบทบาทสำคัญต่อขบวนการนักศึกษาในช่วงนั้น จนนำไปสู่เหตุการณ์ 14 ตุลา 16 คล้ายๆกับหนังสือกระท่อมน้อยของลุงทอม ของแฮเรียท บีชเชอรส์โตว์  ที่ได้มีผลต่อการต่อต้านระบบทาสจนกระทั่งเป้นสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่สงครามกลางเมืองของอเมริกา

ฉันจึงมาหาความหมาย ถูกพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ 2514 โดยสภาหน้าโดม เนื้อหาจะรวบรวมงานเขียนของวิทยากร เชียงกูล ซึ่งสะท้อนความคิดของคนรุ่นใหม่ ในสมัยนั้น ในบริบทที่ว่า สภาพสังคมในมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกที่ผู้เป็นใหญ่ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา ความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ด้อยโอกาสในสังคมที่ต้องตกเป็นเหยื่อของคนอีกชนชั้นหนึ่ง รวมทั้งสังคมชนบทที่ถูกรุกรานโดยสังคมเมือง   โดย ฉันจึงมาหาความหมาย เป็นหนังสือที่สื่อคำถามว่า ความหมายของระบบการศึกษา ค่านิยม สถาบันต่างๆ ในสังคม มันคืออะไรอะไรกันแน่ จนก่อให้เกิดความสงสัยในการที่จะมีชีวิตอยู่

ทั้งนี้ทั้งนั้น หนังสือเล่มนี้ก็ได้ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนของบรรดานักศึกษา ที่มีความหวังจะพบกับคำตอบที่พวกเขาเพียรพยายามตามหา แต่เชื่อว่าเมื่อบางคนได้คำตอบแล้ว ด้วยสังคมที่เป็นอยู่ เขาจึงไม่สามารถทำตามคำตอบที่ได้อย่างเต็มที่  แต่อย่างไรก็ตามเรากถือว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือที่น่าอ่านอีกเล่มหนึ่ง