ลูกอีสาน หนังสือดีที่น่าอ่าน

 

 

ลูกอีสาน เป็นหนังสือนวนิยายของคุณ คำพูน บุญทวี ซึ่งได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนประจำปี พ.ศ. 2522 และวรรณกรรมเล่มนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่อง ลูกอีสาน ในปีพ.ศ. 2525 รวมทั้งยังได้รับการจัดให้เป็นหนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่านอีกด้วย ผู้เขียนสามารถนำเรื่องราวที่สะท้อนวิถีชีวิตของชาวอีสานอย่างแท้จริงและบรรยายภาพได้สมจริงจนเกิดเป็นภาพเหมือนหนังภาพยนตร์ได้อย่างดีเลยทีเดียว แน่นอนว่า หนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทนิยาย ของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ปีพ.ศ. 2519 และรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมรางวัลซีไรท์ดีเด่นประเภทนิยายประจำปี พ.ศ. 2522 ผู้เขียนซึ่งเป็นคนอีสานโดยกำเนิดได้นำเอาประสบการณ์ชีวิตเมื่อสี่สิบกว่าปีก่อนออกมาเขียนได้เล่าชีวิตช่วงเด็กในแผ่นดินที่ราบสูงสะท้อนออกมาเป็นเรื่องราว แสดงให้เห็นถึงความเป็นอยู่สภาวะธรรมชาติ ความสุข ความทุกข์ และการต่อสู้อย่างทรหด อดทนกับความแปรปรวนของธรรมชาตินับได้ว่าเป็นงานเขียนที่มีคุณค่าต่อการศึกษาสังคมท้องถิ่นอีสานอย่างมาก ลูกอีสาน เป็นการนำเอาเรื่องราวจากประสบการณ์ที่ผู้เขียนพบเห็น ถ่ายทอดในรูปของนิยาย โดยได้เขียนเป็นตอนๆ ประมาณ 36 ตอน เพื่อพิมพ์ลงในนิตยสารฟ้าเมืองไทย ช่วงปี พ.ศ. 2518 – 2519 ลูกอีสานเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวจากประสบการณ์ชีวิตโดยตรงใช้ภาษาที่ตรงไปตรงมาสละสรวยแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอีสานต้องเผชิญพบกับความยากลำบากอย่างไร การเรียนรู้ที่จะอดทนเพื่อเอาชนะกับความยากแค้นตามธรรมชาติ ด้วยความมานะบากบั่น ความเอื้ออารีที่มีให้กันในหมู่คณะ ความเคารพในระบบอาวุโส สิ่งเหล่านี้ปรากฏอยู่ในแต่ละตอนของลูกอีสาน ดังที่พ่อของคูนบอกว่า “…เรื่องน้ำใจ พ่อของคูนเคยสอนคูนเหมือนกันว่าคนมีชื่อนั้นคือ คน รู้จักสงสารคนและช่วยเหลือคนตกทุกข์ ถ้าไม่มีสิ่งของช่วย ก็เอาแรงกายช่วย และไม่เลือกว่าคนๆ นั้นจะอยู่บ้านใด อำเภอใด”