เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจ กับ ซอยเดียวกัน

ซอยเดียวกัน เป็นหนังสือที่เกิดจากความตั้งใจของ วาณิช จรุงกิจอนันต์ ผู้เขียน ที่ต้องการจะมีหนังสือรวมเรื่องสั้นเป็นของตนเองไว้ เนื่องจากผู้เขียนให้ความสำคัญกับคำว่า “นักเขียน” มาก จึงรู้สึกกระดากปากที่จะเรียกตัวเองเช่นนั้น เมื่อได้ออกหนังสือเรื่องซอยเดียวกัน ผู้เขียนได้กล่าวไว้ในคำนำว่า “ผมเขียนหนังสือรวมพิมพ์เป็นเล่มมาแล้วหลายเล่ม แต่กล่าวได้ว่าเล่มที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเป็นนักเขียนโดยสมบูรณ์คือเล่มนี้ เล่มที่ให้ชื่อว่าซอยเดียวกันนี้” จากความตั้งใจของ วาณิชจรุงกิจอนันต์ นี่เอง ทำให้เรื่องซอยเดียวกันเป็นรูปเล่มในปี พ.ศ. 2526 และแน่นอนก็เป็น 1 ใน 47 หนังสือ ที่ผ่านเข้าพิจารณารางวัลซีไรต์ ด้วยเหตุผลว่ามีการนำเสนอที่แปลกใหม่ กล้าที่จะสร้างสรรค์รูปแบบที่แตกต่าง ที่มีเนื้อหาสะท้อนชีวิตได้อย่างโดดเด่น บวกกับฝีมือทางวรรณศิลป์อันยอดเยี่ยม ทำให้ซอยเดียวกันกลายเป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลซีไรต์ในปี พ.ศ. 2527 เรื้องสั้นที่รวบรวมไว้ใน ซอยเดียวกัน บางเรื่อง ดังนี้ เมืองหลวง เป็นเรื่องราวของคนต่างจังหวัดที่ต้องมาใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านความคิดของชายคนหนึ่งที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์เดิมๆในกรุงเทพฯ อย่างรถติด คนเห็นแก่ตัว การดูถูกเพื่อนมนุษย์ที่ทำตัวต่างออกไป และอื่นอีกมากมาย ส่วนตัวละครที่ดำเนินเรื่องนั้นก็จินตนาการชีวิตของตนเองตามเนื้อเพลงที่ร้องขึ้น และหวังที่จะหลุดพ้นวังวนที่วุ่นวายนี้สักที คำประพันธ์ในเรื่องนี้ถ่ายทอดออกมาผ่านความคิดของตัวละคร โดยบรรยายบรรยากาศรอบตัวที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน สามารถเห็นภาพได้และบรรยายความรู้สึกของตนเองควบคู่กันไป ภาษาที่ใช้ก็สื่อความได้ตรงตัวจุดเด่นของเรื่องนี้คือการนำเอาเพลงลูกทุ่ง ที่เป็นที่นิยมและสอดคล้องกับเรื่องมาเป็นส่วนหนึ่งของการนำไปสู่การจินตนาการความคิดของตัวละคร สะท้อนภาพความจริงของสังคมเมืองหลวงที่เราทุกคนล้วนเจอ ต้องบอกเลยว่าเป็นหนังสือที่น่าอ่านเป็นอย่างมากเลยจริงๆนะครับ