เพิ่มพลังความรักด้วยเดอะพาวเวอร์ The Power

“เดอะพาวเวอร์” เป็นวรรณกรรมผลงานเล่มที่สองต่อจาก “เดอะซีเคร็ต” ของยอดนักเขียนหนังสือชื่อดัง รอนดา เบิร์น ซึ่งผลงานหนังสือเล่มนี้ก็ยังเต็มไปด้วยการเขียนอันชวนให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องและคุณค่าเหมือนเดิม และ เชื่อได้ว่าเป็นหนังสือขายดี เนื่องจากมีผู้ซื้อมากมายจากทั่วโลกที่ซื้อไปอ่านแล้วนำไปปฏิบัติตาม รอนดา เบิร์น เขียนบอกเอาไว้ว่า แม้ใครจะไม่เคยอ่าน “เดอะซีเคร็ต” มาก่อนก็ตาม ถ้าได้อ่านสามารถที่จะเข้าใจ “เดอะพาวเวอร์” อย่างท่องแท้แน่นอนและสามารถที่จะนำไปใช้ไปปฏิบัติได้อย่างเรื่อยๆ เพราะเดอะพาวเวอร์มีทุกอย่างที่จำเป็นเอาไว้หมดแล้ว หนังสือเล่มนี้คือหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องของ พลังของความรัก ในที่นี้นักเขียนอย่าง รอนดา น่าจูดถึงเรื่องราวของความรัก หรือพลังแห่งความรัก รอนดา ได้บอกว่าพลังแห่งความรักก็คือกฏแห่งการดึงดูดในเดอะซีเคร็ตนั่นเอง คือสิ่งเดียวกัน เพราะความจริงแล้วความรักคือสิ่งที่ดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในชีวิตเรา ความรักสามารถที่จะมอบทุกอย่างให้กับเรา เมื่อเรามีความรักไม่ว่าจะกับอะไรก็ตาม เราจะเกิดความรู้สึกกับสิ่งนั้นและความรู้สึกก็จะดึงดูดมันเข้ามาในชีวิตของเรา ผู้เขียนบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มาในชีวิตเราไม่มีอะไรได้มาโดยบังเอิญ ทุกอย่างเข้ามาเพราะเรามีความรักกับสิ่งนั้นหรือไม่ก็ขาดความรักกับสิ่งนั้น สำหรับคนที่เคยอ่านเดอะซีเคร็ตมาแล้วคงจำจำกันได้ว่า กฎแห่งการดึงดูดจะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดและที่เรารู้สึก ความรักจึงดึงดูดได้ทุกอย่าง สำหรับสิ่งที่เป็นด้านบวกเมื่อเรารู้สึกรักจนเกิดความรู้สึกดีๆ ความรักจะนำพาเรื่องดีๆนั้นเข้ามาหาเรา ส่วนสิ่งที่เป็นด้านลบที่เกิดขึ้นกับตัวเรา ก็มาจากการขาดความรักเพราะเมื่อรู้สึกขาดความรักก็จะเกิดความรู้สึกไม่ดีขึ้นมา กฎแห่งการดึงดูดก็จะตอบสนองเราด้วยสิ่งที่เรารู้สึก นำพาสิ่งที่เป็นด้านลบเข้ามาหาเรา จะเห็นได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือพลังแห่งความรักเพียงอย่างเดียวเท่านั้น